V.L.N.A

V.L.N.A

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Matouš 6,9
380174_2200293543172_1632922145_n.jpg

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (45 | 68%)
Jako křesťané jsme povolaní pracovat na rozšiřování Božího království ve světe lidem okolo nás, například:

* hovořit o Ježíši jako cestě k Bohu a k plnohodnotnému životu,
* povzbuzovat lidi na cestě k poznání a víře v Boha a odevzdání Mu svých životů,
* šířit evangelium a přinášet Boží lásku, naději a perspektivu

* pomáhat lidem v nouzi,
* radit těm, kteří potřebují Boží moudrost
* učit lidi, jak žít svoje životy s Ježíšem,
* podporovat „dobré veci“ svými prostředkami (čas, energie, peníze...).

To vše v souladu s Božím Slovem,podpořené společnými modlitbami.

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.Matouš 10,7

A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15

Prosím vás, bratří, pro našeho Pána Ježíše Krista a pro lásku, která je z Ducha, pomáhejte mi v boji svými přímluvami u Boha,Římanům 15,30

Přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími, pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala, neboť i ona byla pomocnicí mnohým i mně samému. Římanům 16,2

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. Matouš 7,12
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Křesťanský sbor Hodonín
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one