V.L.N.A

V.L.N.A

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Matouš 6,9
380174_2200293543172_1632922145_n.jpg

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (45 | 68%)

Články- Po čem toužíš,Čtyři duchovní zákony

Po čem toužíš?

02.10.2008
V posledních dnech jsem znovu četl evangelium Marka. Každé ráno jednu kapitolu. Jednoho rána jsem začal číst kapitolu osmou a zarazil jsem se hned na počátku. Četl jsem: Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: "Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou zdaleka." (Marek 8:1) Tato slova mne ohromně zarazila a zahanbila. Ptáte se proč? Protože tady čtu o lidech, kteří toužili především po jednom: být v přítomnosti Ježíše Krista. Vše ostatní šlo stranou. Stranou šel odpočinek, stranou šla rodina. Už neměli ani jídlo na cestu domů. Oni prostě důvěřovali Ježíši a věděli, že to stojí za to. Musel jsem se zamyslet, jak je to v mém životě. A bylo mi hanba. Proč tak málo toužím po Ježíši a Jeho slově? Napadla mne jen jedna odpověď: protože si málo uvědomuji svou bídu a hříšnost. Jsem příliš pyšný a sebevědomý. Kdybych byl pokornější, toužil bych více po tom, kdo jako jediný dokáže vyléčit člověka. A jak je to s vámi? Jak moc vy toužíte po Ježíši? Je to vidět alespoň v neděli nebo Bohu nedáme ani ten svatý den a místo toho, abychom jej oddělili pro Něj, oddělujeme si jej pro odpočinek, pro rodinu. Ježíš neříká nadarmo: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6:33)

Pak už zbývá jen jedna otázka. Co znamená činit vůli Boží? Odpověď je zdánlivě jednoduchá. Sám Ježíš Kristus řekl: „Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný.“ (Jan 6:40) To, co už není tak jednoduché, je životní rozhodnutí k tomu, abychom se nechali Bohem k Jeho účelu používat. On chce používat jak náš příkladný život, tak také naše slova. Obojí je nezbytně důležité. Pokud žijeme vzorným životem, ale nedokážeme při tom poukázat na Ježíše Krista, jako na toho, kdo nás k takovému životu vede, pak je naše svědectví jen polovičaté. Ještě větší tragédie však je, když ústy svědčíme o Ježíši, ale naše skutky náš vztah k Němu popírají. O takovém člověku Ježíš říká: „Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle vůle jednat, bude velmi bit.“ (Lukáš 12:47)

Ustavičný zápas mezi novým a starým člověkem není známkou ztráty spasení, ale naopak, je důkazem, že tento člověk je stále objektem Boží milosti. Duchovně mrtvý je ten, kdo tento zápas u sebe už nepozoruje.

Řím. 12:1-2 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Nástrojem, který Boží Duch používá, čili nástrojem, kterým je ten starý člověk umrtvován a nový člověk posilován, je Boží Slovo. A proto také můžeme říct, že základním znakem křesťanského života je život v posvěcení a základním znakem života v posvěcení je život pod vlivem Božího slova.

Převzato, autor neznámý.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Křesťanský sbor Hodonín
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one